Schaduw

Betaalmethodes

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en betaling

2.1 Alle aanbiedingen op www.WheelsOnScale.com  zijn vrijblijvend. WheelsOnScale.com behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst tussen WheelsOnScale.com en consument komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling heeft geplaatst middels het zenden van een e-mail naar  wheelsonscale@gmail.com  of een bestelling op www.WheelsOnScale.com  plaatst, met daarin vermeld het (de) gewenste product(en) en de correcte adresgegevens van consument.


2.3 Nadat WheelsOnScale.com de bestelling van de consument heeft ontvangen zal WheelsOnScale.com de consument via een e-mail een ontvangstbevestiging sturen met daarin vermeld de kosten van het (de) bestelde product(en), verzendkosten en het totaal over te maken bedrag op een nader te noemen rekeningnummer of via de gegevens die op de website aangegeven worden via Ideal of Paypal.

2.4 Alvorens tot verzending van het bestelde over te gaan, dient WheelsOnScale.com het totaal verschuldigde bedrag ontvangen te hebben.

2.5 WheelsOnScale.com blijft eigenaar van het (de) te leveren product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2.6 Bij niet nakoming door consument van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is WheelsOnScale.com gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

2.7 Alle opgaven door WheelsOnScale.com van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. WheelsOnScale.com kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

2.8 De administratie van WheelsOnScale.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan WheelsOnScale.com verstrekte opdracht en gedane betalingen en van door WheelsOnScale.com verrichte leveringen. WheelsOnScale.com erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief verzendkosten.

3.2 Voor elke bestelling in Nederland worden de verzendtarieven van PostNL gehanteerd. Wijzigingen in deze tarievenwijzer zullen worden doorgevoerd en -belast aan consument.


Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.
Copyright © 2015 WheelsOnScale.com | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Cookie statement

Bezoek Wheelsonscale.com op ShopMania